Stworzenie widgeta pełnoekranowego w Qt4 niby jest proste, ale… okazuje się, że po drodze czyha na nas kilka pułapek. Postaram się was przez nie przeprowadzić…

W moim przypadku, mam aplikację, która wyświetla strumień video (akurat ze specjalnej karty, ale to kompletnie nieważne – może Ty chcesz oglądać np. film z pliku). Idąc za niepisanym standardem, postanowiłem opcję przejścia do fullscreen położyć na klawiszu <F11>.

QAction *theFullscreenAction = new QAction(this);
theFullscreenAction->setShortcut(QKeySequence(Qt::Key_F11));
theFullscreenAction->setCheckable(true);
connect(theFullscreenAction, SIGNAL(toggled(bool)), this, SLOT(toggleFullscreen(bool)));
addAction(theFullscreenAction);

Aby przełączyć widget, trzeba zapamiętać kilka jego właściwości, aby było do czego wracać a następnie go przełączyć. Przy powrocie, oczywiście należy odtworzyć wszystkie właściwości.

QWidget *videoFrameParent;
QLayout *videoFrameParentLayout;
Qt::WindowFlags videoFrameFlags;
QSize videoFrameSize;
void myApp::toggleFullscreen(bool bFullscreen)
	{
	if (bFullscreen)
		{
		videoFrameParent = ui.videoFrame->parentWidget();
		videoFrameParentLayout = ui.videoFrame->parentWidget()->layout();
		videoFrameFlags = ui.videoFrame->windowFlags();
		videoFrameSize = ui.videoFrame->size();

		// untie it...
		ui.videoFrame->setParent(NULL);
		ui.videoFrame->setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowStaysOnTopHint);
		ui.videoFrame->showMaximized();
		}
	else
		{
		// bring it back!
		ui.videoFrame->resize(videoFrameSize);
		ui.videoFrame->overrideWindowFlags(videoFrameFlags);
		ui.videoFrame->setParent(videoFrameParent);
		videoFrameParentLayout>addWidget(ui.videoFrame);
		ui.videoFrame->show();
		}
	}

Odpalamy aplikację i testujemy… pierwsze, co się rzuca, to nie działa klawisz powrotu. Chwila zabawy i – działa, ale trzeba Alt-Tabem przejść do osieroconego okna aplikacji głównej. Rozwiązanie jest dość proste: wystarczy naszą akcję dodać również do naszego widgetu. Dlaczego? Dlatego, że po jego wydziedziczeniu (setParent(NULL);) aplikacja główna przestaje otrzymywać zdarzenia klawiatury, gdy nasz widget ma fokus.

ui.videoFrame->addAction(theFullscreenAction);

Kolejny problem objawia się w momencie, gdy mamy konfigurację wielomonitorową i wywołamy akcję w momencie, gdy aplikacja będzie na monitorze innym, niż główny. Okaże się, że nasz fullscreen włączy się na ekranie głównym, pozostawiając osieroconą i ogołoconą aplikację główną tam, gdzie była.

Tu niestety musimy kilka linijek kodu spędzić na rozwiązanie tego problemu… sprawdzimy najpierw, gdzie nasza aplikacja się znajduje, a następnie (po wydziedziczeniu!) przesuniemy okno tam ręcznie, po czym dopiero uruchomimy showMaximized().

// untie it...
ui.videoFrame->setParent(NULL);
ui.videoFrame->setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowStaysOnTopHint);

// hack for showing it on a screen, where the app is (in a multimonitor setup)
QDesktopWidget *dw = QApplication::desktop();
QRect drect = dw->screenGeometry(dw->screenNumber(QCursor::pos()));
int desk_x = drect.width();
int desk_y = drect.height();
int x = ui.videoFrame->width();
int y = ui.videoFrame->height();
ui.videoFrame->move(desk_x / 2 - x / 2 + drect.left(), desk_y / 2 - y / 2 + drect.top());

// yeah!
ui.videoFrame->showMaximized();

Kolejny test i… działa! 🙂 Poniżej kod w komplecie:

QWidget *videoFrameParent;
QLayout *videoFrameParentLayout;
Qt::WindowFlags videoFrameFlags;
QSize videoFrameSize;
QAction *theFullscreenAction = new QAction(this);
theFullscreenAction->setShortcut(QKeySequence(Qt::Key_F11));
theFullscreenAction->setCheckable(true);
connect(theFullscreenAction, SIGNAL(toggled(bool)), this, SLOT(toggleFullscreen(bool)));
addAction(theFullscreenAction);
ui.videoFrame->addAction(theFullscreenAction);
void myApp::toggleFullscreen(bool bFullscreen)
	{
	if (bFullscreen)
		{
		videoFrameParent = ui.videoFrame->parentWidget();
		videoFrameParentLayout = ui.videoFrame->parentWidget()->layout();
		videoFrameFlags = ui.videoFrame->windowFlags();
		videoFrameSize = ui.videoFrame->size();

		// untie it...
		ui.videoFrame->setParent(NULL);
		ui.videoFrame->setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowStaysOnTopHint);

		// hack for showing it on a screen, where the app is (in a multimonitor setup)
		QDesktopWidget *dw = QApplication::desktop();
		QRect drect = dw->screenGeometry(dw->screenNumber(QCursor::pos()));
		int desk_x = drect.width();
		int desk_y = drect.height();
		int x = ui.videoFrame->width();
		int y = ui.videoFrame->height();
		ui.videoFrame->move(desk_x / 2 - x / 2 + drect.left(), desk_y / 2 - y / 2 + drect.top());

		// yeah!
		ui.videoFrame->showMaximized();
		}
	else
		{
		// bring it back!
		ui.videoFrame->resize(videoFrameSize);
		ui.videoFrame->overrideWindowFlags(videoFrameFlags);
		ui.videoFrame->setParent(videoFrameParent);
		videoFrameParentLayout->addWidget(ui.videoFrame);
		ui.videoFrame->show();
		}
	}

Miłego oglądania! 😉