Potrzebowałem funkcji sprawdzającej, czy podany adres jest adresem z nazwą, czy adresem IP. Wiele nie myśląc napisałem:

bool Cu3Networking::isIPAddress(QString address)
{
  struct sockaddr_in sa;
  int result = inet_pton(AF_INET, address.toStdString().c_str(), &(sa.sin_addr));
  return result != 0;
}

I wszystko fajnie, dopóki mnie user nie sprowadził na ziemię tekstem: “twój program nie uruchamia się na Windows XP!”. No tak… wciąż musimy zmagać się z systemem, który ma już ponad 10 lat na karku. Paranoja…

bool Cu3Networking::isIPAddress(QString address)
{
#ifdef WINXP_SUPPORT
  WSADATA wsaData;
  int result = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
  if (0 != result)
  {
    qDebug() << "WSAStartup failed: " << result;
    return false;
  }
  result = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
  if (0 != result)
  {
    qDebug() << "WSAStartup failed: " << result;
    return false;
  }
  unsigned long ulAddr = INADDR_NONE;
  ulAddr = inet_addr(address.toStdString().c_str());
  if (INADDR_NONE == ulAddr)
  {
    qDebug() << "inet_addr failed and returned INADDR_NONE";
    WSACleanup();
    return false;
  }
  if (INADDR_ANY == ulAddr)
  {
    qDebug() << "inet_addr failed and returned INADDR_ANY";
    WSACleanup();
    return false;
  }
  result = 1;
  WSACleanup();
#else
  struct sockaddr_in sa;
  int result = inet_pton(AF_INET, address.toStdString().c_str(), &(sa.sin_addr));
#endif
  return result != 0;
}

No i teraz działa. Pamiętać tylko należy o zdefiniowaniu flagi WINXP_SUPPORT.